pozostało miejsc: 0 / 13

01.  
ucz się z nami

Zacznij kodować !

Zostań Junior Front-end Developerem i razem z nami zacznij tworzyć swoje pierwsze digitalowe projekty!

HTML+CSS+Java Script+Angular to kompleksowe szkolenie, które od podstaw pozwoli Ci poznać i zrozumieć technologie front-endowe. Dzięki kilku wspólnym weekendom oraz samodzielnej pracy zdalnej odkryjesz, że tworzenie produktów digital'owych wcale nie musi być trudne a praca z kodem może być fascynująca!

A co najważniejsze, może to
właśnie dla Ciebie szkolenie zakończy się otrzymaniem oferty pracy jako developer w firmie DMT Software House?

02.  
agenda kursu

 • Zjazd 1

  (21-22 marca)

  • Przygotowanie do pracy
   Poznajemy i uczymy się konfigurować standardowe środowisko pracy developera. Trener pokaże najpopularniejsze narzędzia i ich alternatywy.
  • Teoria HTML
   Krótka historia o tym dlaczego powstał i jak rozwijał się HTML na przestrzeni lat. Omówienie zasad języka i poznanie podstawowych znaczników.
  • Podstawy HTML
   Samodzielna budowa pierwszych szkieletów HTML. Definiowanie układu stron i nawigowanie po podstronach. Wykorzystywanie w praktyce poznanych wcześniej tagów i ich omówienie. Pierwsza styczność z różnicami, które dzielą przeglądarki. Poznanie atrybutów "class" i "id", które będą wstępem do arkuszy stylów.
  • Teoria CSS
   Krótka historia i przykłady arkuszy stylów. Omówienie, na podstawie przykładów, sposobów dołączania arkuszy do dokumentu HTML ze wskazaniem na ich wady i zalety. Poznanie podstawowych właściwości CSS.
  • Podstawy CSS
   Podstawowe właściwości, priorytet interpretowania reguł (Specificity), praca z obrazami, typografia, display, position, float, centrowanie, animacje, pseudoklasy i pseudoelementy, różnice pomiędzy przeglądarkami, responsywność stron.
  • Frameworki CSS na przykładzie ”Bootstrap”
   Omówienie czym jest framework i dlaczego się z niego korzysta. Historia i motywacja twórców Bootstrapa. Przedstawienie jego możliwości i zastosowań. Responsywność z wykorzystaniem framework'a Bootstrap. Wykonanie projektu z jego użyciem i wskazówki w jaki sposób dalej się go uczyć. Prezentacja alternatyw.
 • Zjazd 2

  (28-29 marca)

  • Podstawy systemu kontroli wersji GIT
   Dyskusja na temat organizacji pracy zespołu programistów i utrzymania wytwarzanego przez nich oprogramowania. Zalety jakie niesie ze sobą system kontroli wersji GIT. Omówienie najprostszych poleceń "push", "pull", "add", "commit", "merge". Poznanie najpopularniejszych interfejsów, które ułatwiają prace z GIT'em. Dobranie się w zespoły i dalsza praca w grupach nad rozwojem projektu z wykorzystaniem GIT'a.
  • Gulp
   Automatyzacja powtarzalnych procesów w cyklu wytwarzania oprogramowania. Omówienie składni Gulp'a i wskazanie jego alternatyw. Przedstawienie skryptu z którego będziemy korzystać w dalszych częściach kursu w obszarach z preprocesorami i JavaScriptem.
  • Preprocesory
   Podsumowanie wiadomości ze składni CSS i dyskusja na temat jej braków. Omówienie czym są preprocesory i sprawdzenie, czy rozwiązują któreś z postawionych wcześniej problemów. Prezentacja dostępnych na rynku preprocesorów. Nauka, wykorzystanie i praca z preprocesorem "Stylus".
  • Optymalizacja stron i zdjęć
   Wykład na temat rozmiaru stron internetowych oraz aplikacji. Wskazanie jak duże znaczenie ma szybkie ładowanie się stron internetowych. Sposoby eksportu zdjęć i ich optymalizowanie. Optymalizacja JavaScriptu i HTML. Poznanie sposobów mierzenia skuteczności optymalizacji.
  • Zaawansowane animacje
   Nauka zaawansowanych animacji z wykorzystaniem "keyframes".
  • Typowe problemy z CSS i HTML
   Pułapki i nieoczywiste zachowania przeglądarek oraz różnice w ich sposobie interpretacji tworzonego przez nas kodu.
 • Zjazd 3

  (4-5 kwietnia)

  • Podstawy JavaScript
   Dyskusja: "Znamy już HTML i CSS - po co nam kolejny język?". Rola i zastosowanie języka JavaScript w nowoczesnym oprogramowaniu. Wykład o tym jak i dlaczego stał się obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych języków programowania. Sposoby używania JavaScript'u w dokumentach HTML. Podstawy JS: zmienne - typy danych, konwencja nazewnicza, zakresy, tablice, instrukcje warunkowe, funkcje, obiekty. Wskazówki jak najefektywniej uczyć się JavaScript'u, sposoby jego debugowania i dobre praktyki.
  • Debugowanie JavaScript
   Podstawy programowania obiektowego. Metody. Zalety wynikające z podejścia obiektowego. Implementacje obiektów w ES5.
  • Manipulacje DOM & Vanilla JS
   Zmiana wyglądu strony za pomocą JS. Dodawanie i usuwanie elementów HTML. Odwoływanie się do zdarzeń wywoływanych przez przeglądarkę. Obiekty predefiniowane przez przeglądarkę: window, document, history, location, navigator. Animacje.
 • Zjazd 4

  (18-19 kwietnia)

  • Cookies, Local Storage, Session Storage
   Sposoby przechowywania danych w przeglądarce
  • jQuery UI
   Dołączanie. Przegląd najczęściej wykorzystywanych komponentów. Stylowanie i praca z dokumentacją biblioteki
  • ES5 VS ES6 / ES7
   Różnice pomiędzy obecnie wykorzystywanymi wersjami JavaScript. Transpiler babel.js. Nowa składnia JS
 • Zjazd 5

  (25-26 kwietnia)

  • Angular: podstawy
   Omówienie sposobu działania i motywacji twórców. Omówienie struktury plików. Tworzenie pierwszego projektu. Angular CLI. Budowanie aplikacji do produkcyjnego użytku.
  • Typescript
   Przedstawienie nowej składni i motywacji do jej powstania. Klasy. Interfejsy. Typy generyczne. Wykorzystywanie i tworzenie typów oraz wskazanie zalet silnego typowania.
  • Czym jest komponent?
   Omówienie komponentowego podejścia do tworzenia aplikacji. Modyfikowanie wyglądu komponentów. Cykl życia komponentu. Definiowanie i obsługa zdarzeń przeglądarki. Databinding. Definiowanie i obsługa zdarzeń. Wstrzykiwanie zależności do komponentu.
  • Routing
   Dodawanie kolejnych widoków w naszej aplikacji. Tworzenie tablicy Routing’u i prostej nawigacji. Przechwytywanie zdarzeń związanych z nawigacją i aktywnych elementów nawigacyjnych. Korzystanie z nawigacji z poziomu metod komponentu. Przekazywanie i pobieranie parametrów widoków aplikacji. Obsługa parametrów związanych z adresem, na którym się znajdujemy. Zabezpieczanie widoków w naszej aplikacji - wykorzystywanie guardów oraz resolverów. Definiowanie ścieżek domyślnych oraz wildcard'ów.
  • Dyrektywy
   Omówienie dyrektyw i ich praktycznych zastosowań. Wykorzystanie dyrektyw do obsługi komponentów. Tworzenie własnych dyrektyw.
  • Modele i serwisy - wstęp do żądań HTTP
   Przedstawienie serwisów i omówienie zadań za jakie odpowiadają. Omówienie sposobów komunikacji HTTP. Wykorzystanie json-server do stworzenia imitacji API. Tworzenie modeli opisujących komunikację naszej aplikacji. Moduł http, wykonywanie zapytań i przetwarzanie odpowiedzi od serwera
 • Zjazd 6

  (9-10 maja)

  • Dependency injection
   Omówienie wzorca projektowego DI. Wstrzykiwanie serwisów do komponentów i wywoływanie dostarczanych przez nie metod. Wstrzykiwanie serwisów do serwisów. Wykorzystywanie wbudowanych we framework serwisów
  • RxJS
   Omówienie cech biblioteki i motywacji dla której została stworzona. Przedstawienie typowych dla RxJS elementów. Wykorzystywanie Observables w praktyce tworzenie własnych Obserables. Wykorzystywanie operatorów do efektywniejszego korzystania z naszych usług.
  • Pipes
   Przedstawienie zalet i sposobów wykorzystania Pipes. Wykorzystywanie wbudowanych w Framework Pipes. Parametryzacja i łączenie Pipes. Tworzenie własnych Pipes. Zastosowanie “async” Pipe
  • Formularze
   Omówienie dwóch sposobów tworzenia formularzy w Angular - przedstawienie różnic i stopnia ich skomplikowania. Podejście Template Driven. Podejście Reactive. Tworzenie własnych formularzy i przesyłanie danych do usług. Walidacja formularzy - wykorzystywanie wbudowanych walidatorów i tworzenie własnych. Walidacja danych asynchronicznych. Omówienie akcji, które możemy wywołać na formularzu
  • Autoryzacja użytkowników
   Sposoby uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w aplikacjach. Token JWT i mechanizm jego działania. Przekazywanie tokenów do naszych żądań HTTP
 • Zjazd 7

  (16-17 maja)

  • Praca projektowa
   Realizacja projektu z wykorzystaniem technologii Angular oraz wszystkich poznanych technik w czasie szkolenia.
03.  
ucz się z nami

Czego się nauczysz?

 • Tworzyć samodzielnie widoki stron i aplikacji
 • Używać nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez developerów
 • Wykorzystywać język JavaScript aby tworzyć interaktywne doświadczenia użytkownika
 • Nawiązywać komunikację z serwerem i wydajnie wymieniać z nim informacje
 • Tworzyć interaktywne aplikacje z wykorzystaniem nowoczesnego frameworka Angular
 • Udostępniać i publikować swoją pracę w sieci
 • Zabezpieczać tworzone aplikacje
04.  
ucz się z nami

Dla kogo nasze szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zaczynają swoją przygodę z programowaniem. Osoby te w czasie kursu poznają od podstaw tajniki HTMLa, CSSa, JavaScriptu i Angulara oraz zaczną samodzielnie tworzyć produkty digital'owie takie jak np. strony internetowe i proste aplikacje.

05.  
co zyskujesz

06.  
korzyści

Korzyści jakie niesie za sobą udział w szkoleniu

 • konsultacje i wsparcie kilka tygodni po zakończeniu szkolenia
 • szansę na otrzymanie jednej z 5 ofert pracy w DMT Software House
 • wsparcie w przygotowaniu pierwszego CV
 • zniżki na inne nasze wydarzenia
 • nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych
 • dostęp do wspólnego kanału wsparcia z pozostałymi kursantami
07.  
Partner szkolenia

Partner szkolenia

dmt Software House

Nie musisz szukać pracy! Najlepszej piątce uczestników szkolenia nasz partner - dmt Software House:

-zaoferuje współpracę na stanowisku deweloperów interfejsu użytkownika
-zwróci pełny koszt szkolenia: 2583 zł brutto.
-zaoferuje dodatkowy - już całkowicie bezpłatny kurs - obejmujące praktyczne aspekty inżynierii programowania

dmt Software House Sp. z o.o. to wyspecjalizowana firma deweloperska która już od 1995 roku tworzy wydajne systemy masowej przepustowości - czyli rozwiązania wymagające przetwarzania szczególnie dużych ilości informacji w możliwie najkrótszym czasie, dedykowane wyjątkowo wymagającym Klientom. Przy takiej specjalizacji niezwykle szeroki wachlarz stosowanych technologii oraz ciekawe projekty dają idealne warunki do rozwoju Waszych zainteresowań i umiejętności. Praca musi dawać frajdę i radość - tak by była przyjemnością - to wszystko znajdziecie w dmt

08.  
Opinie

Opinie naszych kursantów

09.  
Trener

Trener prowadzacy

Marcin Nowak

Trener Pleo method, Full stack developer PLEO digital

Poznajcie Marcina! To właśnie z nim spędzicie czas, jeśli zapiszecie się na szkolenie z podstaw technologii front-endowych. Marcin to poeta wśród deweloperów. W linijkach jego kodu nie znajdziecie pomyłek ani nieprzemyślanych rozwiązań. Docenili to klienci PLEO digital, którzy mogą pochwalić się nowymi stronami i aplikacjami oddanymi właśnie pod dowództwem Marcina. Po pracy wchodzi do PLEO hangarka aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Specjalizacje Marcina to HTML, CSS, JavaScript (Angular, React, React-native. node.js), PHP, MySQL.

10.  
nasze doświadczenie

Wdrożenia naszych trenerów

To co wyróżnia naszych trenerów na rynku firm szkoleniowych to doświadczenie w branży IT i bogate portfolio wdrożonych projektów. Po więcej zapraszamy na stronę PLEO digital.

obejrzyj projekt
NewPastoral
Narzędzia cyfrowe do prowadzenia spotkań w parafiach.
obejrzyj projekt
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego
Nowa strona internetowa instytucji kultury.
11.  
ucz się z nami

Sala szkoleniowa

To co na pewno wyróżnia nas na rynku firm szkoleniowych to własna, duża sala szkoleniowa na krakowskim Podgórzu. Przystosowana do prowadzenia szkoleń w małych grupach 8-15 osób , jak i wydarzeń otwartych do 60 osób.

12.  
FAQ

Częste pytania

 • Co muszę wiedzieć na temat programowania przed przyjściem na kurs?

  Absolutnie nic! Szkolenie prowadzone jest od podstaw, z myślą o osobach które nigdy wcześniej nie miały styczności z kodem.

 • Czego potrzebuje aby rozpocząć szkolenie?

  Przede wszystkim chęci do rozwoju! Oprócz tego niezbędny będzie własny komputer i zainstalowany darmowy program Visual Studio Code.

 • Czy na sali szkoleniowej jest możliwość stałego podpięcia do zasilania i wifi?

  Oczywiście! Nasza sala jest w pełni wyposażona. Zapewniamy pełen komfort w trakcie nauki.

 • Czy w cenie szkolenia znajduje się catering?

  W czasie szkolenia do dyspozycji uczestników jest kawa, herbata, woda, owoce i przekąski. Nie zapewniamy natomiast ciepłego posiłku w przerwie obiadowej, mamy za to w okolicy kilka miejsc wartych polecenia!

 • Czy jest gdzie zaparkować samochód?

  Tak! Dostępny jest parking przy ulicy. Niestety trzeba skorzystać z parkometru.

Wciąż nie masz pewności?

Skontaktuj się ze mną! Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące szkolania!

Agnieszka Byrska
+48 792 666 807, info@pleomethod.com
13.  
bądź z nami

Newsletter