pozostało miejsc: 0 / 13

01.  
ucz się z nami

Zacznij kodować !

Zostań Junior Front-end Developerem i razem z nami zacznij tworzyć swoje pierwsze digitalowe projekty!

HTML+CSS+Java Script+Angular to kompleksowe szkolenie, które od podstaw pozwoli Ci poznać i zrozumieć technologie front-endowe. Dzięki kilku wspólnym weekendom oraz samodzielnej pracy zdalnej odkryjesz, że tworzenie produktów digital'owych wcale nie musi być trudne a praca z kodem może być fascynująca!

A co najważniejsze, może to
właśnie dla Ciebie szkolenie zakończy się otrzymaniem oferty pracy jako developer w firmie DMT Software House?

02.  
agenda kursu

 • Zjazd 1

  (21-22 marca)

  • Przygotowanie do pracy
   Poznajemy i uczymy się konfigurować standardowe środowisko pracy developera. Trener pokaże najpopularniejsze narzędzia i ich alternatywy.
  • Teoria HTML
   Krótka historia o tym dlaczego powstał i jak rozwijał się HTML na przestrzeni lat. Omówienie zasad języka i poznanie podstawowych znaczników.
  • Podstawy HTML
   Samodzielna budowa pierwszych szkieletów HTML. Definiowanie układu stron i nawigowanie po podstronach. Wykorzystywanie w praktyce poznanych wcześniej tagów i ich omówienie. Pierwsza styczność z różnicami, które dzielą przeglądarki. Poznanie atrybutów "class" i "id", które będą wstępem do arkuszy stylów.
  • Teoria CSS
   Krótka historia i przykłady arkuszy stylów. Omówienie, na podstawie przykładów, sposobów dołączania arkuszy do dokumentu HTML ze wskazaniem na ich wady i zalety. Poznanie podstawowych właściwości CSS.
  • Podstawy CSS
   Podstawowe właściwości, priorytet interpretowania reguł (Specificity), praca z obrazami, typografia, display, position, float, centrowanie, animacje, pseudoklasy i pseudoelementy, różnice pomiędzy przeglądarkami, responsywność stron.
  • Frameworki CSS na przykładzie ”Bootstrap”
   Omówienie czym jest framework i dlaczego się z niego korzysta. Historia i motywacja twórców Bootstrapa. Przedstawienie jego możliwości i zastosowań. Responsywność z wykorzystaniem framework'a Bootstrap. Wykonanie projektu z jego użyciem i wskazówki w jaki sposób dalej się go uczyć. Prezentacja alternatyw.
 • Zjazd 2

  (28-29 marca)

  • Podstawy systemu kontroli wersji GIT
   Dyskusja na temat organizacji pracy zespołu programistów i utrzymania wytwarzanego przez nich oprogramowania. Zalety jakie niesie ze sobą system kontroli wersji GIT. Omówienie najprostszych poleceń "push", "pull", "add", "commit", "merge". Poznanie najpopularniejszych interfejsów, które ułatwiają prace z GIT'em. Dobranie się w zespoły i dalsza praca w grupach nad rozwojem projektu z wykorzystaniem GIT'a.
  • Gulp
   Automatyzacja powtarzalnych procesów w cyklu wytwarzania oprogramowania. Omówienie składni Gulp'a i wskazanie jego alternatyw. Przedstawienie skryptu z którego będziemy korzystać w dalszych częściach kursu w obszarach z preprocesorami i JavaScriptem.
  • Preprocesory
   Podsumowanie wiadomości ze składni CSS i dyskusja na temat jej braków. Omówienie czym są preprocesory i sprawdzenie, czy rozwiązują któreś z postawionych wcześniej problemów. Prezentacja dostępnych na rynku preprocesorów. Nauka, wykorzystanie i praca z preprocesorem "Stylus".
  • Optymalizacja stron i zdjęć
   Wykład na temat rozmiaru stron internetowych oraz aplikacji. Wskazanie jak duże znaczenie ma szybkie ładowanie się stron internetowych. Sposoby eksportu zdjęć i ich optymalizowanie. Optymalizacja JavaScriptu i HTML. Poznanie sposobów mierzenia skuteczności optymalizacji.
  • Zaawansowane animacje
   Nauka zaawansowanych animacji z wykorzystaniem "keyframes".
  • Typowe problemy z CSS i HTML
   Pułapki i nieoczywiste zachowania przeglądarek oraz różnice w ich sposobie interpretacji tworzonego przez nas kodu.
 • Zjazd 3

  (4-5 kwietnia)

  • Podstawy JavaScript
   Dyskusja: "Znamy już HTML i CSS - po co nam kolejny język?". Rola i zastosowanie języka JavaScript w nowoczesnym oprogramowaniu. Wykład o tym jak i dlaczego stał się obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych języków programowania. Sposoby używania JavaScript'u w dokumentach HTML. Podstawy JS: zmienne - typy danych, konwencja nazewnicza, zakresy, tablice, instrukcje warunkowe, funkcje, obiekty. Wskazówki jak najefektywniej uczyć się JavaScript'u, sposoby jego debugowania i dobre praktyki.
  • Debugowanie JavaScript
   Podstawy programowania obiektowego. Metody. Zalety wynikające z podejścia obiektowego. Implementacje obiektów w ES5.
  • Manipulacje DOM & Vanilla JS
   Zmiana wyglądu strony za pomocą JS. Dodawanie i usuwanie elementów HTML. Odwoływanie się do zdarzeń wywoływanych przez przeglądarkę. Obiekty predefiniowane przez przeglądarkę: window, document, history, location, navigator. Animacje.
 • Zjazd 4

  (18-19 kwietnia)

  • Cookies, Local Storage, Session Storage
   Sposoby przechowywania danych w przeglądarce
  • jQuery UI
   Dołączanie. Przegląd najczęściej wykorzystywanych komponentów. Stylowanie i praca z dokumentacją biblioteki
  • ES5 VS ES6 / ES7
   Różnice pomiędzy obecnie wykorzystywanymi wersjami JavaScript. Transpiler babel.js. Nowa składnia JS
 • Zjazd 5

  (25-26 kwietnia)

  • Angular: podstawy
   Omówienie sposobu działania i motywacji twórców. Omówienie struktury plików. Tworzenie pierwszego projektu. Angular CLI. Budowanie aplikacji do produkcyjnego użytku.
  • Typescript
   Przedstawienie nowej składni i motywacji do jej powstania. Klasy. Interfejsy. Typy generyczne. Wykorzystywanie i tworzenie typów oraz wskazanie zalet silnego typowania.
  • Czym jest komponent?
   Omówienie komponentowego podejścia do tworzenia aplikacji. Modyfikowanie wyglądu komponentów. Cykl życia komponentu. Definiowanie i obsługa zdarzeń przeglądarki. Databinding. Definiowanie i obsługa zdarzeń. Wstrzykiwanie zależności do komponentu.
  • Routing
   Dodawanie kolejnych widoków w naszej aplikacji. Tworzenie tablicy Routing’u i prostej nawigacji. Przechwytywanie zdarzeń związanych z nawigacją i aktywnych elementów nawigacyjnych. Korzystanie z nawigacji z poziomu metod komponentu. Przekazywanie i pobieranie parametrów widoków aplikacji. Obsługa parametrów związanych z adresem, na którym się znajdujemy. Zabezpieczanie widoków w naszej aplikacji - wykorzystywanie guardów oraz resolverów. Definiowanie ścieżek domyślnych oraz wildcard'ów.
  • Dyrektywy
   Omówienie dyrektyw i ich praktycznych zastosowań. Wykorzystanie dyrektyw do obsługi komponentów. Tworzenie własnych dyrektyw.
  • Modele i serwisy - wstęp do żądań HTTP
   Przedstawienie serwisów i omówienie zadań za jakie odpowiadają. Omówienie sposobów komunikacji HTTP. Wykorzystanie json-server do stworzenia imitacji API. Tworzenie modeli opisujących komunikację naszej aplikacji. Moduł http, wykonywanie zapytań i przetwarzanie odpowiedzi od serwera
 • Zjazd 6

  (9-10 maja)

  • Dependency injection
   Omówienie wzorca projektowego DI. Wstrzykiwanie serwisów do komponentów i wywoływanie dostarczanych przez nie metod. Wstrzykiwanie serwisów do serwisów. Wykorzystywanie wbudowanych we framework serwisów
  • RxJS
   Omówienie cech biblioteki i motywacji dla której została stworzona. Przedstawienie typowych dla RxJS elementów. Wykorzystywanie Observables w praktyce tworzenie własnych Obserables. Wykorzystywanie operatorów do efektywniejszego korzystania z naszych usług.
  • Pipes
   Przedstawienie zalet i sposobów wykorzystania Pipes. Wykorzystywanie wbudowanych w Framework Pipes. Parametryzacja i łączenie Pipes. Tworzenie własnych Pipes. Zastosowanie “async” Pipe
  • Formularze
   Omówienie dwóch sposobów tworzenia formularzy w Angular - przedstawienie różnic i stopnia ich skomplikowania. Podejście Template Driven. Podejście Reactive. Tworzenie własnych formularzy i przesyłanie danych do usług. Walidacja formularzy - wykorzystywanie wbudowanych walidatorów i tworzenie własnych. Walidacja danych asynchronicznych. Omówienie akcji, które możemy wywołać na formularzu
  • Autoryzacja użytkowników
   Sposoby uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w aplikacjach. Token JWT i mechanizm jego działania. Przekazywanie tokenów do naszych żądań HTTP
 • Zjazd 7

  (16-17 maja)

  • Praca projektowa
   Realizacja projektu z wykorzystaniem technologii Angular oraz wszystkich poznanych technik w czasie szkolenia.
03.  
ucz się z nami

Czego się nauczysz?

 • Tworzyć samodzielnie widoki stron i aplikacji
 • Używać nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez developerów
 • Wykorzystywać język JavaScript aby tworzyć interaktywne doświadczenia użytkownika
 • Nawiązywać komunikację z serwerem i wydajnie wymieniać z nim informacje
 • Tworzyć interaktywne aplikacje z wykorzystaniem nowoczesnego frameworka Angular
 • Udostępniać i publikować swoją pracę w sieci
 • Zabezpieczać tworzone aplikacje
04.  
ucz się z nami

Dla kogo nasze szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zaczynają swoją przygodę z programowaniem. Osoby te w czasie kursu poznają od podstaw tajniki HTMLa, CSSa, JavaScriptu i Angulara oraz zaczną samodzielnie tworzyć produkty digital'owie takie jak np. strony internetowe i proste aplikacje.

05.  
co zyskujesz

06.  
korzyści

Korzyści jakie niesie za sobą udział w szkoleniu

 • konsultacje i wsparcie kilka tygodni po zakończeniu szkolenia
 • szansę na otrzymanie jednej z 5 ofert pracy w DMT Software House
 • wsparcie w przygotowaniu pierwszego CV
 • zniżki na inne nasze wydarzenia
 • nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych
 • dostęp do wspólnego kanału wsparcia z pozostałymi kursantami
07.  
Partner szkolenia

Partner szkolenia

dmt Software House

Nie musisz szukać pracy! Najlepszej piątce uczestników szkolenia nasz partner - dmt Software House:

-zaoferuje współpracę na stanowisku deweloperów interfejsu użytkownika
-zwróci pełny koszt szkolenia: 2583 zł brutto.
-zaoferuje dodatkowy - już całkowicie bezpłatny kurs - obejmujące praktyczne aspekty inżynierii programowania

dmt Software House Sp. z o.o. to wyspecjalizowana firma deweloperska która już od 1995 roku tworzy wydajne systemy masowej przepustowości - czyli rozwiązania wymagające przetwarzania szczególnie dużych ilości informacji w możliwie najkrótszym czasie, dedykowane wyjątkowo wymagającym Klientom. Przy takiej specjalizacji niezwykle szeroki wachlarz stosowanych technologii oraz ciekawe projekty dają idealne warunki do rozwoju Waszych zainteresowań i umiejętności. Praca musi dawać frajdę i radość - tak by była przyjemnością - to wszystko znajdziecie w dmt

08.  
Opinie

Opinie naszych kursantów

09.  
Trener

Trener prowadzacy

Marcin Nowak

Trener Pleo method, Full stack developer PLEO digital

Poznajcie Marcina! To właśnie z nim spędzicie czas, jeśli zapiszecie się na szkolenie z podstaw technologii front-endowych. Marcin to poeta wśród deweloperów. W linijkach jego kodu nie znajdziecie pomyłek ani nieprzemyślanych rozwiązań. Docenili to klienci PLEO digital, którzy mogą pochwalić się nowymi stronami i aplikacjami oddanymi właśnie pod dowództwem Marcina. Po pracy wchodzi do PLEO hangarka aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Specjalizacje Marcina to HTML, CSS, JavaScript (Angular, React, React-native. node.js), PHP, MySQL.

10.  
nasze doświadczenie

Wdrożenia naszych trenerów

To co wyróżnia naszych trenerów na rynku firm szkoleniowych to doświadczenie w branży IT i bogate portfolio wdrożonych projektów. Po więcej zapraszamy na stronę PLEO digital.

obejrzyj projekt
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego
Nowa strona internetowa instytucji kultury.
obejrzyj projekt
NewPastoral
Narzędzia cyfrowe do prowadzenia spotkań w parafiach.
11.  
ucz się z nami

Sala szkoleniowa

To co na pewno wyróżnia nas na rynku firm szkoleniowych to własna, duża sala szkoleniowa na krakowskim Podgórzu. Przystosowana do prowadzenia szkoleń w małych grupach 8-15 osób , jak i wydarzeń otwartych do 60 osób.

12.  
FAQ

Częste pytania

 • Co muszę wiedzieć na temat programowania przed przyjściem na kurs?

  Absolutnie nic! Szkolenie prowadzone jest od podstaw, z myślą o osobach które nigdy wcześniej nie miały styczności z kodem.

 • Czego potrzebuje aby rozpocząć szkolenie?

  Przede wszystkim chęci do rozwoju! Oprócz tego niezbędny będzie własny komputer i zainstalowany darmowy program Visual Studio Code.

 • Czy na sali szkoleniowej jest możliwość stałego podpięcia do zasilania i wifi?

  Oczywiście! Nasza sala jest w pełni wyposażona. Zapewniamy pełen komfort w trakcie nauki.

 • Czy w cenie szkolenia znajduje się catering?

  W czasie szkolenia do dyspozycji uczestników jest kawa, herbata, woda, owoce i przekąski. Nie zapewniamy natomiast ciepłego posiłku w przerwie obiadowej, mamy za to w okolicy kilka miejsc wartych polecenia!

 • Czy jest gdzie zaparkować samochód?

  Tak! Dostępny jest parking przy ulicy. Niestety trzeba skorzystać z parkometru.

Wciąż nie masz pewności?

Skontaktuj się ze mną! Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące szkolania!

Agnieszka Byrska
+48 792 666 807, info@pleomethod.com
13.  
bądź z nami

Newsletter